ติดต่อเรา

Interested in carrying C.S.I. Intertrade products?

Inquire below and we'll get back to you within 24hrs. Please include information about your store, brand, or retail locations.

บริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์เทรด จำกัด

22/96 หมู่9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2101-4828
โทรสาร : 0-2964-2848
E-mail : marketing@csiintertrade.com

เปิดทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 08.00 น.-17.00 น.