รถเข็นสินค้า - 0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็นการรับประกันสินค้า

Call Center ศูนย์เคลมสินค้า โทร. 0-2101-4828

ขั้นตอน

  1. โทรแจ้ง Call Center (0-2101-4828) เพื่อรับจดหมายแจ้งเปลี่ยนสินค้า
  2. นำสินค้าเคลม + จดหมายแจ้งเปลี่ยนสินค้ามาที CSI  

เอกสาร

  1. สินค้าเคลม
  2. จดหมายแจ้งเปลี่ยนสินค้า ทีระบุเลขที่เคลมสินค้า
  3. ใบเสร็จรับเงิน